Turizem in socialnost na Bledu

Vabilo: Prvi posvet o razvoju socialnega turizma

Pogovor ne škodi. Pogosto je neizogiben in celo pomaga. Kot nevladni in zasebni zavod Blejski inštitut organizira kratek posvet o turizmu, gospodarstvu in ekonomskem statusu turističnih delavcev na Bledu. S povabljenimi govorci želimo zagotoviti pogovor med ključnimi akterji blejskega turizma — lokalnimi prebivalci, lokalnimi zaposlenimi v turizmu, lokalnimi politiki ter tistimi na vodilnih izvršnih položajih v turizmu, tako na lokalni kot tudi državni ravni. 

Eden glavnih vprašanj, ki ga želimo zastaviti in obravnavati skupaj z vami, je dohodkovna ne/enakost delavcev v turizmu ter splošna pod/cenjenost turističnega dela kot gospodarskega temelja našega mesta. Blejski inštitut kot znanstveno-razvojni zasebni zavod namerava razviti spletno tehnologijo, ki bi javnosti, medijem, stroki in ostalim lokalnim organom omogočala vpogled v finančno gibanje stroškov bivanja in prebivanja na Bledu, poleg tega pa omogočala vplogled v plačniško realnost turističnega dela ter ekonomski status turističnih delavcev na Bledu. Med povabljenimi bodo tudi državni funkcionarji in ostali predstavniki in deležniki, ki bodo posvetu lahko podali tudi državni kontekst. 

Tako med povabljenimi govorci pričakujemo kratka predavanja, katerim bo sledil strukturiran pogovor med vsemi, vključno z vprašanji s strani občinstva.

Med našimi dosedanjimi strokovnimi partnerji ter strankami je Univerza na Cipru ter Univerzitetni kolidž Univerze v Londonu (UCL). Kot nevtralni znanstveni inštitut želimo tudi na lokalni ravni doprinesti na način, s katerim lahko skupaj z vami obogatimo prihodnost in lokalnost blejske družbe, razvoja turizma in s tem tudi gospodarstva, a tudi socialne varnosti — s tem pa dolgoročnega, samozadostnega in organskega razvoja mesta. 

Posvet bo potekal 29. 1. 2020 ob 18. uri v veliki predavalnici Višje šole za gostinstvo in turizem na Bledu (2. nadstropje).

Svoja mnenja in vprašanja lahko oddate na naslov events@52.59.226.79 ali preko rubrike za komentarje na strani dogodka na Facebooku.

Vljudno vabljeni!

Vabljeni govorci

Zahvale

S pomočjo mnogih organiziramo posvet: