Smo
BLEJSKI INŠTITUT
in

Manifest

Blejski inštitut je zasebni, nepridobitni in nevladni raziskovalni zavod, katerega tvorijo znanstveniki iz različnih področij. Inštitut razvija znanstevno in razvojno dejavnost na večih ravneh:

Intelektualna integriteta

Znanost, ki nastaja na vrhu, se mora odražati na dnu in tako spodbujati najnižje dele družbenih slojev. Na tej podlagi ne le posredujemo akademske dosežke na način, ki je dostopen širši civilni družbi, temveč se tudi zavzemamo za posebno odgovornost intelektualcev do družbe in njihovo posebno vlogo v družbi.

Izobrazba – končni izenačevalnik

Ključno sredstvo za izhod iz revščine je izobrazba, katere dostop je omejen in mora biti veliko večji. Odločno se zavzevamo za pomoč tistim najbolj nadarjenim in najmanj privilegiranim.

Obramba in spodbujanje znanosti

Ne le, da se vloga znanstvenih načel in kritičnega mišljenja krči v civilni družbi, temveč prihaja do napada na znanost in intelektualce s strani sistemov moči in oblasti. Zavzemamo se za spodbujanje znanosti in obnovo njenega središčnega položaja v delovanju demokratičnega procesa.

Znanost in raziskave

Inštitut tvorijo predani znanstveniki in raziskovalci. Poleg akademskega raziskovanja (ki vključuje jezikoslovje in umetno inteligenco, med drugim), želimo dolgoročno pritegniti in podpirati raziskave na številnih drugih področjih.

Kritična miselnost

Otroke in mlade je treba poučevati filozofijo. Sposobnost kritičnega mišljenja je najpomembnejša intelektualna sposobnost, katero želimo spodbujati – predvsem med (zelo) mladimi.

Zadružna podjetnost

Inkubiramo zadružna podjetja, ki ohranjajo in dopolnjujejo skupnosti. Na ideji zadružne podjetnosti pomagamo k izgradnji bolj trajnostne družbe.

Intelektualna ekologija

Nadarjenost, inteligenca in sposobnost za odličnost so enakomerno porazdeljene v populaciji: geografsko, etnično in socialno. Prizadevamo si, da bi nadarjenim ponudili sredstva za uspeh. To počnemo s financiranjem in vzpostavitvijo infrastrukture, ki podpira naše štipendiste. Prav tako spodbujajmo večdimenzionalnost inteligence in nasprotujemo intelektualnemu rudarjenju arhaičnih in konformističnih izobraževalnih sistemov.

Dobrotvorna dialektika

Glede na globalne politične negotovosti in prikrajševanje državljanskih pravic, želimo vzpostaviti dobrotvorne načine civilnih gibanj in komunikacij, ki so osredotočeni na družbeno blaginjo in omogočanje brezkompromisnega dostopa do demokracije. Predhodni pogoj za to idejo je v razvoju in uporabi racionalno kritičnega razumevanja in v ločevanju med idejo <i>sporazumevanja</i> od ideje <i>sporazuma</i>.

Jezikovna inkubacija

Pomagamo ohranjati ogrožene in manjšinjske jezike in kulture z arhiviranjem ter pripravo in objavljanjem jeziko(slo)vnih materialov v skupnosti.

Dostop do jezikovne in pravne infrastrukture

Obstaja zelo veliko ujetih na vojnih območjih, katerih pravni primeri bi lahko bili uslišani, če bi le imeli dostop do osnovne pravne in jezikovne infrastrukture. Prizadevamo si za pomoč tem ljudem, tako da jim nudimo brezplačne prevajalske storitve in dostop do pravnega mreženja.

Kdo smo

Jedro skupine

dr. Moreno Mitrović

Direktor in ustanovitelj

dr. Nicolas Fiorini

idejni soustanovitelj

Dr. Arif Naveed

Novice

stairs-1131800_1920

Univerze morajo pripomoči v boju proti neenakosti

Obstajajo tehtni dokazi, ki kažejo, kako množična razširitev visokega šolstva širi socialno ekonomske neenakosti, ki, vsaj kratkoročno, ugajajo privilegiranim. Bahat primer v razvijajočem se svetu je Pakistan, kjer bo razširitev višjega šolstva verjetno še poglobila socialne in ekonomske prepade na  izjemno nov način, saj so elitni univerzitetni stolpi zgrajeni na zelo majavih in neravnih tleh.1 Medtem ko…

Več novic

Podprite nas in se nam pridružite

Naši smotri so obširni in prizadevni ter so zgrajeni na ideji kolektivnega delovanja. Veseli bomo vaših idej o skupnem delu.

Podprete nas lahko tudi finančno in na ta način pripomorete.

STRANKE · PARTNERJI · SODELAVCI